Kapat

Talep Yönlü Kısa Dönem Makro Ekonomik Denge (Toplam Harcama Doğrusu) Nasıl Oluşur?

Anasayfa
Ekonomi Talep Yönlü Kısa Dönem Makro Ekonomik Denge (Toplam Harcama Doğrusu) Nasıl Oluşur?

John Maynard Keynes, ekonomide klasik görüşten farklı olarak, talep yaklaşımının önemini vurgulamıştır. Toplam gelir veya çıktı oluşturulurken üç yöntem kullanılır. Bunlar üretim yöntemi, harcamalar yöntemi ve gelir yöntemidir.

Gelir, çıktı veya üretim birbirleri yerine kullanılan kavramlardır. Bir ekonomide üretilen mal ve hizmetlerin toplamına çıktı denirken; aynı mal ve hizmet miktarının parasal değeri geliri ifade eder. Ekonominin harcama yönü ise tüketim, yatırım, kamu harcamaları ve net ihracat (ihracat -ithalat) oluşturur. Keynes’in harcama-gelir dengesi şu şekildedir:

 Y= C+I+G+NX(X-M)

  • Y = Ekonomik çıktı / GSYİH
  • C = Tüketim
  • I = Yatırımlar
  • G= Kamu Harcamları
  • NX = Net İhracat (İhracat – İthalat)

Ekonomide denge, gerçekleşen toplam harcamalar ile toplam gelirin birbirine eşit olduğu noktada gerçekleşir. Talep yönlü kısa dönem makro ekonomik denge, 45 derecelik doğru ile gösterilmektedir. Bu doğru, yatay eksendeki toplam gelir verileri ile dikey eksendeki toplam harcama verilerinin birbirleri ile eşit olduğu noktalardan oluşur.

Harcamaların çıktıdan fazla olduğu durumda (dengenin sol tarafı), harcama fazlası olduğundan potansiyel stoklar tükenir ve üretim artışına ihtiyaç duyulur. Üretimin harcamalardan fazla olması (dengenin sağ tarafı), stoklarda artış gerçekleşmesine ve üretimin kısıtlanmasına neden olur. Bu nedenle makro ekonomide denge noktası toplam harcamalar ile toplam üretimin birbirine eşit olduğu noktadır. Bu noktada üretilen malların tamamının, ekonomik birimler tarafından tüketildiğini düşünülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER