Kapat

Tam Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru Varsayımında Para ve Maliye Politikaları (Mundell Fleming Modeli)

Anasayfa
Ekonomi Tam Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru Varsayımında Para ve Maliye Politikaları (Mundell Fleming Modeli)

Ekonomik varsayımlar yapılırken genellikle kabul gören ceteris paribus ilkesi ile bir analizde kullanılan ana değişkenler haricinde kalan tüm değişkenlerin sabit olduğunu kabul eder. Böylece kullanılan değişkenin etkisinin ölçümü daha kolay olacaktır. Aynı basit mantıkla, mal veya para piyasası analizleri genellikle kapalı ekonomiler (ithalat ve ihracatın bulunmadığı) düşünülerek yapılmıştır.

Mundell- Fleming modeli ise Robert Mundell ve Marcus Fleming tarafından incelenen, ekonominin gerçekte de olduğu gibi dışa açıklığını analizlere dahil edildiği basit dışa açık modeldir. Bu modelde mal piyasası (IS) ve para piyasasına (LM) ek olarak ödemeler dengesini (BP) gösteren eğri dahil edilmiştir. Peki, tam sermaye hareketliliği ve esnek döviz kuru varsayımı altında para ve maliye politikasının etkileri nelerdir?

Esnek Döviz Kuru Sisteminde Para Politikası

Tam Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru varsayımında Para Politikası
 • IS-LM-BP eğrilerinin kesim noktası olan E0 noktasında iç ve dış denge sağlanmıştır.
 • Genişletici para politikası uygulaması ile ekonomide ulusal para arzını artar. Böylece para arzı artar. Para piyasası dengesini gösteren LM eğrisi sağa kayar. (LM1 -> LM2)
 • İç denge E1 noktasında sağlanırken, faiz oranları düşmüş; milli gelir artmıştır.
 • Milli gelir artışı ile ithalat artmıştır. Ekonomide dış açık oluştuğundan, dış denge bozulmuştur. Ayrıca faizlerin düşmesi ile ülkeden sermaye çıkışı gerçekleşir.  Ekonomide hem Cari işlemler Hesabında hem de Sermaye Hesabında dış açık oluşmuştur.
 • Düşük faiz oranları ve sermaye çıkışının artması döviz talebini artıracak, ekonomide döviz talebi döviz arzından büyük olacaktır. Bu durum döviz kurunun artmasına ve TL’nin değer kaybetmesine neden olur. Böylece ihracat artar ve ithalat azalır. İhracat artışı IS eğrisinin sağa kaymasına neden olur. (IS1 -> IS2).
 • Yeni denge E2 noktasında oluşur.  Faizler sabit (i0) kalırken, milli gelir artmıştır (Y0 -> Y2).
 • Esnek kur siteminde Para Politikası etkindir.

Esnek Döviz Kuru Sistemi ve Maliye Politikası

Tam Sermaye Hareketliliği ve Esnek Döviz Kuru varsayımında Maliye Politikası
 • IS-LM-BP eğrilerinin kesim noktası olan E0 noktasında iç ve dış denge sağlanmıştır.
 • Genişletici maliye politikası ile IS eğrisi sağa kayar. (IS1 ->IS2).
 • Yeni iç denge E1 noktasında oluşurken, faizler ve milli gelir artar. Milli gelir artışı ithalatı teşvik ederken dış açığa, Cari İşlemler Hesabında açığa neden olurken; faiz artışı sermaye girişine Sermaye Hesabında fazlaya neden olur.
 • Sermaye hareketlerinin faize duyarlılığı ile faiz etkisi daha yüksek olduğundan ekonomide dış fazla gerçekleşir.
 • Faiz yüksekliğine bağlı olarak gerçekleşen dış fazlası, döviz arzının döviz talebinden fazla olmasına neden olur.  Bu durum döviz kurunun düşmesine neden olur. TL değerlenir. İthalat artarken ihracat azalır. Bu durumda IS eğrisi sola kayar (IS2 ->IS1).
 • Ekonomi eski dengesine E0’a geri döner.
 • Faiz (i0) ve milli gelir (Y0) sabit kalır, değişmez.
 • Esnek döviz kurunda Maliye Politikası etkin değildir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER