Kapat

Tüketim Hipotezleri Nelerdir?

Anasayfa
Ekonomi Tüketim Hipotezleri Nelerdir?

Üretimin varlığını anlamlı kılan ve devamlılığına sağlamaya yarayan en önemli etken tüketimdir. Bu nedenle tüketim etkisi her zaman tartışılmış, en önemli iktisatçıların çalışma konusunu oluşturmuştur. İncelenen önemli tüketim teorileri beş başlıkta toplanabilir:

Mutlak Gelir Hipotezi

John Maynard Keynes tarafından 1936 yılında ortaya atılan bu hipotez, tüketim ile harcanabilir gelir arasındaki pozitif ilişkiden bahseder. Keynes’e göre, harcanabilir gelir arttıkça tüketimde gelirle doğru orantılı bir şekilde artar. Ancak gelirde gözlemlenen artış, tüketimdeki artıştan daha fazladır. Buna göre, gelir arttıkça ortalama tüketim eğilimi azalmaktadır.

Mutlak gelir hipotezinin, kısa dönemde geçerli ancak uzun dönemde geçersiz olduğu öne sürülmüştür. Simon Kuznets’in araştırmaları sonucu, ortalama gelir eğiliminin uzun dönemde sabit kaldığı görüşülmüştür. Bu durum tüketim bulmacası olarak adlandırılır.

Nisbi Gelir Hipotezi

James Duesenberry tarafından 1949 yılında ortaya atılan bu hipotez, tüketim üzerinde harcanabilir gelirin etkisi olduğu kadar geçmiş harcama alışkanlıklarının da etkili olduğunu savunmaktadır. Duesenberry’e göre gelirde meydan gelen artış bireylerin tüketimini arttırır. Ancak, gelir düzeyleri azalan tüketiciler, alışkanlıklarından kolay vazgeçemeyecekleri için tüketimlerini azaltmazlar aksine tüketimlerini sürdürmeye devam ederler. Tüketim alışkanlıklarının devam etmesi “Klike Etkisi” olarak bilinir. Bu durum, literatürde “Mandal-Takoz Etkisi” olarakta bilinir.

Yaşam Boyu Gelir Hipotezi

Franco Modigliani’e göre, kişilerin gelirlerinin yaşamları boyunca değiştiğini ve tasarruflarını da gelirlerine göre kontrol ettiklerini savunmuştur. Yaşam boyu gelir hipotezine göre, insanlar emeklilik dönemlerinde gelirlerinin düşeceğini bildikleri için çalıştıkları dönemlerde tasarruflarını arttırırlar. Böylece, emeklilik dönemlerinde önceden yapmış oldukları tasarrufları harcayarak tüketim alışkanlıklarını korumaya çalışırlar.

Sürekli Gelir Hipotezi

Milton Friedman tarafından 1957 yılında ortaya atılan bu hipotez, tüketicilerin tüketim alışkanlıklarını cari gelirlere göre değil, sürekli geliri göre belirlediklerini savunur. Sürekli gelir, bireylerin kazanmayı planladığı uzun dönemli gelirdir. İnsanların aylık maaşı, sürekli gelire bir örnek oluşturur. Sürekli tüketim, giyinme barınma gibi her zaman yapılan tüketimdir, istikrarlıdır ve sürekli gelirden elde edilir. Friedman’a göre, cari gelir, sürekli gelir ve geçici gelirden elde edilir. Sürekli gelir hipotezine göre, tüketici gelirinde geçici değişikliklerin olması mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER