Kapat

Yakınsama (Catch- Up) Teorisi Nedir?

Anasayfa
Ekonomi Yakınsama (Catch- Up) Teorisi Nedir?

Ekonomi tarihi boyunca, ülkelerin gelişmişlik düzeyi farkılıkları tartışılmıştır. Bu bağlamda, bazı ekonomilerin gelişmiş ve bazılarının gelişmekte ya da az gelişmiş olmasının nedenleri merak edilmiştir. Yakınsama ya da literatürde çok bilinen adıyla catch-up etkisi ortaya atılmıştır.

Yakınsama teorisi olarak bilinen bu etki, gelişmekte olan ekonomilerin, kişi başına düşen geliri yüksek olan gelişmiş ülkelere göre daha hızlı büyüyerek, gelişmiş ülkeleri yakalaması ve benzer şekilde kişi başına düşen gelirin yüksek olmasıdır. Bu teoriye göre, bütün ekonomiler zamanla kişi başına düşen gelir açısından tek bir noktada birleşeceklerdir.

Yakınsama teorisi, büyüme olasılıkları daha yüksek olduğu için fakir ülkelerin daha hızlı büyüyeceğini ve bir noktada zengin ülkeleri yakalayarak aralarındaki kişi başına düşen gelir farkını en aza indirgeyecekleri düşüncesine dayanmaktadır.

Gelirler arasındaki yakınsama (yakınlaşma ya da farkın azalması), gelişmekte olan ekonomikler için gelişmiş ülkeler tarafından teknik uzmanlık (know-how)* girişi gibi fırsatların varlığı ve buna bağlı olarak sermayenin artan verimliliği ile mümkündür.

Ampirik çalışmalara göre, bazı gelişmekte olan ülkeler, gelişmiş ülkeleri yakınsamak için etkili fırsatlar elde etse de bu teori genel anlamda gelişmekte olan ülkelerin büyük bir kısmı için doğru değildir. Bunun nedeni ise eş zamanlı olarak büyümeyi etkileyen sosyal, kurumsal ve politik farklılıkların varlığıdır. Bu farklılıkların varlığı teorinin kısıtını oluşturmuştur.

*Know-how : Bir ürünün ya da yöntemin verimliliğini arttırmak ve dolayısıyla üretimi arttırmak için gerekli olan bilgidir. Bu bilgi ile istenilen alanda optimal sonuca ulaşılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Popüler Yazılar

DAHA FAZLA GÖSTER